Náš príbeh

Biofarma Turie

Biofarma Turie je ojedinelý projekt v rámci Slovenska, nakoľko celá farma vznikla na zelenej lúke, "od nuly". Farma sa nachádza na južnom okraji obce Turie, v malebnom prostredí Rajeckej doliny.


Začínali sme v roku 2013 so základným stádom 24 kusov hovädzieho dobytka. Zamerali sme sa na plemena Limousine a ich krížence s plemenami Slovenské strakaté a Pinzgau. Pre stádo sme vybudovali kvalitné prístrešky, nový senník a v roku 2015 modernú maštaľ pre 30 kusov matiek s teľatami.

Hospodárime približne na 90 ha pôdy. V rokoch 2014 - 2016 sme postupne obnovili porasty výsadbou kvalitných ďatelinotrávnych miešaniek a výživných pastevných zmesí. Doteraz sa nám takto podarilo rekultivovať a obnoviť viac ako 80 % všetkých plôch. Postupným nákupom kvalitnej poľnohospodárskej techniky sme dosiahli sebestačnosť vo výrobe sena a konzervovaných krmovín, čo sa pozitívne odráža na kvalite, zdravotnom stave, reprodukcií a úžitkovosti našich zvierat.

V roku 2015 sme investovali do nákupu teľných jalovíc kvalitných francúzskych plemien Limousine a Salers, ktoré sme vybrali priamo v špičkových francúzskych chovoch.

Prvých štyroch plemenných býkov sa nám podarilo úspešne predať na aukcii v Českej republike vo februári 2016, čo nám potvrdilo, že nastúpená cesta je správna. Ďalší traja úspešne "pôsobia" u chovateľov na Slovensku. Na zvýšenie kvality populácie nakupujeme inseminačné dávky špičkových francúzskych, anglických a írskych býkov, ktorí sa vyznačujú výbornou stavbou tela, pokojnou povahou a výraznými dennými prírastkami, ktoré sú jedným z hlavných úžitkových ukazovateľov. Postupne chceme dosiahnuť štatút šľachtiteľského chovu plemien Limousine a Salers.

Druhým pilierom našej činnosti je chov mäsových plemien na jatočné účely. V roku 2015 sme začali budovať moderný pastevný areál, s automatickými vyhrievanými napájačkami a prístreškami. Tu okrem plemenného stáda pasieme aj stádo na jatočné účely. Zvieratá sa od začiatku mája do konca októbra voľne pasú na pasienkoch. Pred zlým počasím sú chránené prístreškami so slamenou podstieľkou. Teliatka sú s matkami a pijú ich mlieko od narodenia, až do veku 7 - 8 mesiacov, čo je pre ich zdravý vývoj nenahraditeľné.

V roku 2016 sme začali výstavbu prevádzkovej budovy. Okrem zázemia pre zamestnancov vznikli aj nové priestory na jatočné spracovanie, rozrábku, balenie a chladenie hovädzieho mäsa z našich pasienkov. Zvieratá tak nie sú zbytočne stresované nakladaním, prepravou a vykládkou v cudzom prostredí.Výsledným produktom je kvalitné teľacie a hovädzie mäso, čerstvé aj vyzreté, šetrne a hygienicky spracované v nových moderných priestoroch. Rozvoz zabezpečujeme chladiarenskou dodávkou.

O chod farmy sa stará kolektív deviatich 9 ľudí, ktorí sa o naše zvieratá starajú naozaj odborne a s láskou. Na základe medzinárodnej spolupráce každoročne poskytujeme trojtýždňovú odbornú prax pre študentov z francúzskych vyšších stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním. V tomto roku začíname poskytovať odbornú prax aj slovenským študentom poľnohospodárskych odborov.

Krásne prírodné prostredie Rajeckej kotliny nás inšpirovalo k vybudovaniu ubytovacej časti vo vyššom štandarde. Pre návštevníkov je k dispozícii 5 dvojlôžkových izieb s vlastnou kuchynkou a hygienickým zázemím veľká vyhliadková terasa a oddychový altán s grilom, kde si budú naši hostia môcť pripraviť chutný šťavnatý steak .

Všetkých Vás srdečne pozývame!

Kolektív Biofarma Turie