Šľachtenie a chov plemenných býkov a jalovíc plemien Limousine a Salers tvorí hlavnú náplň našej farmy. Už 6 rokov vylepšujeme genetický potenciál nášho stáda starostlivým výberom najlepších býčkov a jalovíc, ktoré dopĺňame nákupom špičkových inseminačných dávok s Anglicka, Írska a Francúzska. Tým sa snažíme neustále zlepšovať plemenné hodnoty a povahové vlastnosti našich plemenníkov.

Nespoliehame sa len na ponuku dominantných predajcov inseminačných dávok, ale sami vyhľadávame a zabezpečujeme novinky , aby sme mali naozaj to najlepšie, čo sa aktuálne v Európe nachádza.

Každý rok odchováme od 8 do 15 kvalitných plemenných býkov a rovnaké množstvo jalovíc , ktorí úspešne pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku a Poľsku.

Zimné obdobie od novembra do apríla zimujeme zvieratá v modernej novej maštali, zvyšok roka sú na pastve, čo zabezpečí zdravý vývoj u teliat a dostatok kvalitného mlieka u matiek.


Na obrázku býk "Vojto", náš odchovanec, vek 3 roky